Kalender

Võistlus: Mad Murphy Grand Prix (66)
Toimumisaeg: 08.10.2022
Kellaaeg: 12:00
Lisainfo: Villu +372 53 315 192
Toimumiskoht: T1 keskus Tallinn

MAD MURPHY`S DARTS CLUB

esitleb
MAD MURPHY'S GRAND PRIX 2022

 

Toimumiskoht - T1 keskus Tallinn, Peterburi tee äärne serv, teistpidi keskuse keskel 1. korrus, lillepoe peal, nii öelda 1,5 korrus, sissepääs lillepoe juurest.

Uksed avame kl 10:00, registreerimine lõpeb kl 11:00, HILINEJAD PEAVAD ENDAST TEADA ANDMA VÕISTLUSE KORRALDAJALE, võistluse start 12:00.

Turniiri Kategooria: A

Osalustasu eelregistreerimisega 20, kohapeal 25. Eelregistreerimine lõpeb 04.10.2022 kl 23:59. Asetust soovivad mängijad peavad ka olema registreerinud hiljemalt 04.10.2022 kl 23:59

Mäng: Nagu World Grand Prix'il  501 Double in - Double out

NB! Riietus: Vastavalt suurturniiride nõuetele (teksad, tossud ja t-särgid ei ole sobivad).

Turniiril kehtivad EDL üldised võistlusreeglid: https://www.darts.ee/?pid=146

Kõiki mänge alustab nimekirjas eespool olev mängija (ülemine) enne otsustavat legi on keskus.

 

Võistluse formaat

MEHED

Hetkel on EDL I juhatuse poolt töös ka 12 alagrupiga võistlusformaadi välja töötamine, see võib rakenduda mängijate arvu juures 49-72. Seega hetkel väljas kaks erinevat versiooni paksema kirjaga, siis hetkel kasutusel olev A-kategooria süsteem ja alla joonitult uus planeeritav süsteem.

 

                 Võistluse algul jagatakse mängijad alagruppidesse.

                 Kuni 48 mängijaga on alagruppe 8. Asetatud mängijaid 16

                 49+ mängija puhul on alagruppe 16. Asetatud mängijaid 16

 

                                                      Kuni 32 mängijat alagruppe 8, asetatuid 8

                                                      33 - 48 mängijat alagruppe 8, asetatuid 16

                                                      49-72 mängijat alagruppe 12, asetatuid 24

                                                      73+ mängijat alagruppe 16, asetatuid 16

 

                 Mängijaid asetatakse alaruppidsse EDL reitingu alusel.

                 Alagrupi mängud on 4 võiduni (parem 7-st).

                 Peale alagruppe mängitakse 4 võiduni (parem 7-st).

                 1/4 finaalid mängitakse 5 võiduni (parem 9-st).

                 1/2 finaalid mängitakse 6 võiduni (parem 11-st).

                 Finaal mängitakse 7 võiduni (parem 13-st).

Vastavalt osalejate arvule toimub alagruppidest edasi saamine järgnevalt:

                 kuni 32 mängijat

                 Edasi pääsevad iga alagrupi 2 paremat.

                 Edasi mängitakse 16-tabelis.

 

33+ mängijat

                   Edasi pääseb iga alagrupi 4 paremat

                   Edasi mängitakse 32-tabelis.

 

 

Kuni 32 mängijat (8gruppi)

                 Edasi pääsevad iga alagrupi 2 paremat.

                 Edasi mängitakse 16-tabelis.

33-48 mängijat (8gruppi)

                  Edasi pääsevad iga alagrupi 4 paremat.

                   Edasi mängitakse 32-tabelis

49-60 mängijat (12 gruppi)

                   Edasi pääsab iga alagrupi 2 paremat ja 8 paremat kolmandat

                   Edasi mängitakse 32-tabelis

61-72 mängijat (12 gruppi)

                   Edasi pääseb iga alagrupi 4 paremat

                   Edasi mängitakse 64-tabelis

73+ mängijat (16gruppi)

                   Edasi pääseb iga alagrupi 4 paremat

                   Edasi mängitakse 64-tabelis

 

 

NB! Peale alagrupi mänge jätkatakse play-off mängudega, miinusringi ei ole!

NAISED

Kuni 7 mängijat - kõik mängivad kõigiga läbi.

8-12 mängijat

                 2 alagruppi.

                 Kummastki alagrupist pääseb edasi 2 paremat, edasi mängitakse 4-tabelis.

13-16 mängijat

                 4 alagruppi.

                 Igast alagrupist pääseb edasi 2 paremat, edasi mängitakse 8-tabelis.

17 ja enam mängijat

                 4 alagruppi.

                 Igast alagrupist pääseb edasi 4 paremat, edasi mängitakse 16-tabelis.

Kõik mängud kuni poolfinaalini 4 võiduni (parem 7-st).

Poolfinaal mängitakse 5 võiduni (parem 9-st).

Finaal mängitakse 6 võiduni (parem 11-st).

NB! Peale alagrupi mänge jätkatakse play-off mängudega, miinusringi ei ole!

 

Korraldaja: Villu Tiitus

Korraldaja klubi: Mad Murphy Darts Club

OMA JOOGIGA (va vesi) MÄNGU ALALE TULEK KEELATUD! Süüa ja juua saab lähedal asuvates kohvikutes.

 

Korraldajatel jääb õigus muuta reegleid enne võistluse algust!!!

 

IN ENGLISH

 

Venue - T1 centre Tallinn, Peterburi mnt, on the other side of the centre, 1st floor, on top of the flower shop, so to say 1,5 floor, entrance from the flower shop.

 

Doors open at 10:00, registration closes at 11:00, BIDDERS SHOULD NOTIFY THE COMPETITION ORGANIZER IN ADVANCE, competition starts at 12:00.

Tournament Category: A

Pre-registration fee €20, on the day €25. Pre-registration ends 04.10.2022 at 23:59. Players wishing to be seeded must also be registered no later than 04.10.2022 at 23:59.

Game: as in World Grand Prix 501 Double in - Double out.

NB: Dress code: according to Grand Prix requirements (jeans, sneakers and t-shirts are not suitable).

The tournament is subject to the EDL General Competition Rules: https://www.darts.ee/?pid=146

All games will start with the player at the top, bull to determine the player who throws first in the deciding leg.

 

Tournament format

 

MEN

 

The EDL board is currently in the process of developing a 12 sub-group format, this could be implemented with a 49-72 player roster. So at the moment there are two different versions in bold, currently used category A system and the new planned system drawn below.

 

- At the start of the competition, players will be divided into sub-groups.

- There will be 8 sub-groups with up to 48 players. Players seeded 16

- For 49+ players, there will be 16 sub-groups. 16 players will be assigned.

 

Up to 32 players in sub-groups of 8, 8 seeds.

33 - 48 players in 8 sub-groups, 16 seeds.

49 - 72 players Sub-groups 12, 24 seeds

73+ players Subgroups 16, 16 seeds

 

- Players will be placed in sub-groups based on EDL rating.

- Subgroup games are 4 to win (best of 7).

- After the sub-groups, the games will be played to 4 wins (best of 7).

- The 1/4 finals will be played to 5 wins (best of 9).

- 1/2 finals will be played to 6 wins (best of 11).

- Finals will be played to 7 wins (best of 13).

 

According to the number of participants, progression from the sub-groups will be as follows:

 

- up to 32 players

- The best 2 players from each sub-group will advance.

- The next round will be played in a 16 player table knockout.

 

33+ players

The 4 best players in each sub-group advance to the next round.

Play will continue in a KO of 32.

 

 

Up to 32 players (8 groups).

- The best 2 players from each sub-group progress.

- The next round will be played in 16-table KO.

33-48 players (8 groups)

-The 4 best players in each sub-group progress.

-Play will continue in a KO of 32

49-56 players (12 groups)

-2 best players in each sub-group and 8 best 3rd place players advance.

-The next round is played in a 32 Player KO

57-72 players (12 groups)

-4 best players from each sub-group progress

-The next round will be played in a 64 Player KO

73+ players (16 groups)

- 4 best players from each sub-group progress

-The next round is played in a 64 Player KO

 

N.B. After the sub-group matches, the play-off matches will continue, in single knockout!

 

WOMEN

 

Up to 7 players - everyone plays everyone else.

8-12 players

- 2 sub-groups.

- The top 2 from each sub-group will advance, play will continue in a 4 Player KO.

13-16 players

- 4 sub-groups.

- The best 2 players from each sub-group will advance to the next round of 8 Player KO.

17 and more players

- 4 sub-groups.

- The 4 best players from each sub-group advance to the next round of 16 Player KO.

 

All games up to semi-finals with 4 wins (best of 7).

Semi-finals will be played to 5 wins (best of 9).

The final will be played to 6 wins (best of 11).

 

Organising club: Mad Murphy Darts Club.

 Food and drinks will be available at nearby cafes.

 

The organizers reserve the right to change the rules before the start of the competition!!!!

Tulemused 170+ POX
Erki Selling 72
Indro Konik 54
Olaf Siigur 36
Tiit Haidak 36
Alar Raha 18
Kenneth Herm 18
Heiki Siider 18
Voldemar Arder 18
Vilmar Juro 9
Kalle Tabur 9
Raivo Lehtmäe 9
Ralf-Sander Rebane 9
Riho Vaikmäe 9
Janar Smõtskov 9
Tarmo Saar 9
Argo Mõtt 9
Jaanus Tsekenjuk 6
Arvo Rohi 6
Mati Mitt 6
Gunnar Veberson 6
Andres Paal 6
Allan Roosimägi 6
Marika Sarrapik 6
Alvar Paia 6
Eero Ehala 6
Marcus Juuram 6
Sander Kronberg 6
Raido Uibos 6
Raido Kruusvee 6
Urpo Reinthal 6
Priit Päri 6
Riko Teppan 6
Valdis Daniel 6
Villu Tiitus 4
Davis Kostõgov 4
Roman Zarovski 4
Alik Säde 4
Fred Arro 4
Geven Piir 4
Tõnu Adamson 4
Hardi Joonsaar 4
Henri Kink 4
Erik Kraanvelt 4
Peter Cheney 4
Marko Ode 4
Marko Karilaid 4
Jürgen Volmer 4
Kaius Peetso 4
Kärt Hallikas 4
Janis Audova 4
Innar Kurvits 3
Virgo Roosnurm 3
Alo Ivask 3
Margus Pähklamägi 3
Urmas Kink 3
Liina Joonsaar 3
Leho Tummeleht 3
Tiina Tiisler 3
Raigo Siimer 3
Sven Silbaum 3
Jürgen Pelt 3
Indrek Vaho 3
Ott Vilipuu 3
Toomas Juuram 3
Piret Konts 2
Alar Borkmann 2    Ajakohast